BV Oprichten

Online BV oprichten vanaf €245,-
Netwerk van 75 notarissen in Nederland.

Direct BV Oprichten Meer info

BV-oprichten-notaris-Logos

Veilig & Snel Oprichten

Dankzij onze software met 128bit SSL encryptie kunnen wij uw BV veilig en binnen 24 uur oprichten.

Direct BV Oprichten

Kwaliteit &
Lage Prijs

U wordt geholpen door een
kwalitatief notariskantoor (Top 30) tegen een lage prijs.

Onze tarieven

Waardering
9.3

De kwaliteit van de notarissen in combinatie met de lage prijs, zorgt voor tevreden cliënten

Onze waarderingen

Gratis Advies van Fiscalisten

Tijdens uw oprichting wordt u gratis begeleid en geadviseerd door onze ervaren fiscalisten.

Direct BV Oprichten

Veelgestelde vragen

Wat is het verschil in aansprakelijkheid tussen een BV & een Eenmanszaak?

Een van de voornaamste verschillen tussen een eenmanszaak en een bv schuilt in de mate van aansprakelijkheid. Bij een eenmanszaak bent u als ondernemer privé aansprakelijk voor de handel en wandel van de onderneming. Dat wil zeggen dat schuldeisers bij een faillissement persoonlijk bij u kunnen aankloppen voor genoegdoening. Deze hoofdelijke aansprakelijkheid, zoals de term officieel luidt, geldt … [Lees verder...]

Nog geen BV, toch huren?

Als u een besloten vennootschap (bv) wilt oprichten, dan heeft u een huurcontract nodig. Maar moet u nu eerst kantoorruimte huren en het huurcontract tekenen voordat de oprichting van uw bv mogelijk is? Of is de volgorde juist andersom? We bekijken hier dit probleem en de praktische oplossingen. De notaris is verplicht om het adres controleren Tegenwoordig hoeft u als ondernemer niet meer zelf … [Lees verder...]

Is mijn huurwoning fiscaal aftrekbaar?

Werkt u als zzp’er? En verricht u werk voor uw onderneming vanuit uw huurwoning? Naar aanleiding van een uitspraak van de Hoge Raad is de situatie momenteel zo dat een zelfstandige zonder personeel de kosten voor zijn of haar huurwoning mag aftrekken van de winst. Huurwoning fiscaal aftrekbaar: de eisen Het begon met een claim van een zzp’er werkzaam de bouw die een huis huurt van de … [Lees verder...]

Algemene informatie over het starten van een BV

Financiële aansprakelijkheid bij het opstarten van een BV

In tegenstelling tot andere rechtsvormen als een eenmanszaak en een vennootschap onder firma (vof), bent u als (mede-)eigenaar van een bv in principe niet persoonlijk aansprakelijk voor schulden van de onderneming. Aandeelhouders lopen daarom slechts een beperkt financieel risico; wanneer de bv failliet gaat, zijn zij doorgaans slechts het kapitaal kwijt dat zij in de onderneming hadden zitten. Ook voor bestuurders geldt dat zij in principe niet persoonlijk aansprakelijk zijn voor gemaakte schulden.

Er zijn echter situaties denkbaar waarin de aansprakelijkheid van betrokkenen toch verder gaat. Zo kan het bijvoorbeeld zijn dat u naast een rol als bestuurder ook een aanmerkelijk belang (minstens 5% van de aandelen) in een bv heeft. In dit geval bent u directeur-grootaandeelhouder (dga) en laten banken u vaak ook privé meetekenen voor leningen, waardoor u in geval van betalingsonmacht ook persoonlijk aansprakelijk bent. Tevens geldt voor elke bestuurder dat deze persoonlijk aansprakelijk is voor verliezen en schulden als kan worden aangetoond dat hij of zij zich schuldig heeft gemaakt aan ‘onbehoorlijk bestuur’ (ook wel ‘wanbeleid’). Het gaat hier om verwijtbare bestuurlijke fouten, waarvan de bestuurder in kwestie wist dat deze de bv in gevaar konden brengen.

Bestuursmodel en statuten van een Besloten Vennootschap

Wanneer u besluit een bv op te richten, zijn er diverse bestuursmodellen denkbaar. Zo kunt u kiezen voor een one-tier board (naar Amerikaans/Brits model) waarbij toezichthouders en bestuurders samen zitting nemen in het bestuur, of voor een two-tier board (naar Duits/Europees model) waarbij de toezichthoudende rol duidelijk gescheiden is van het dagelijks bestuur door toevoeging van een onafhankelijke raad van commissarissen. Welke vorm u ook kiest, elke bv kent in ieder geval twee organen: een algemene vergadering en een bestuur/directie. De algemene vergadering is belast met benoeming en ontslag van bestuurders, wijziging van statuten, uitgifte van nieuwe aandelen en een eventueel besluit tot opheffing van de vennootschap. Het bestuur bestaat uit een of meerdere directeuren en draagt, zoals de naam al doet vermoeden, zorg voor het dagelijks bestuur van de onderneming.

De statuten van de besloten vennootschap worden vastgelegd in de oprichtingsakte en gelden als een soort grondwet voor de vennootschap. Vaak bevatten statuten in ieder geval uitspraken over het nominale bedrag en de regels omtrent het verhandelen van aandelen, de bevoegdheden en overlegvormen van de diverse organen en de manier waarop bestuurders en commissarissen worden aangesteld en ontslagen.

Belastingen en uw BV

De keuze voor een besloten vennootschap als rechtsvorm is vaak ingegeven door belastingtechnische redenen. Als eigenaar van een eenmanszaak betaalt u inkomstenbelasting, welke bij een toenemende winst snel oploopt (voor de hoogste inkomensschijf geldt in 2015 een belastingpercentage van 52%). Een bv is als eigen rechtspersoon onderhevig aan (een lager percentage aan) vennootschapsbelasting en eventueel dividendbelasting. Hierdoor kent de bv een lagere belastingdruk, hetgeen de bv financieel aantrekkelijk maakt bij hogere winsten.

Bezit u als bestuurder 5% of meer van de aandelen van de bv? Dan wordt er gesproken van een ‘aanmerkelijk belang’ en bent u directeur-grootaandeelhouder (dga). U betaalt dan inkomstenbelasting over uw fiscaal jaarloon. Omdat deze inkomstenbelasting echter zoals gezegd behoorlijk op kan lopen, is het belastingtechnisch slimmer om uzelf dividend uit te keren. De Belastingdienst is echter niet van gisteren; om te voorkomen dat dga’s zichzelf volledig in dividend uit laten betalen, stelt de fiscus stelt dat uw loon marktconform moet zijn. Men heeft hiervoor de ‘gebruikelijkloonregeling’ in het leven geroepen, die stelt dat elke dga een minimumjaarsalaris van € 44.000 moet verdienen.

Heeft u nog een vraag voordat u uw BV wilt oprichten? Bekijk dan onze veelgestelde vragen.

De Flex BV

Tot voort kort golden er bij het oprichten van een bv flink wat barrières. De regelgeving was strikt, vrijheid van aandeelhouders/bestuurders beperkt en de kapitaalseisen waren aanzienlijk. Om de drempels voor het oprichten van een besloten vennootschap te verlagen, is de wet voor vereenvoudiging en flexibilisering van het bv-recht in het leven geroepen. Deze maakt dat het vanaf 1 oktober 2012 een stuk eenvoudiger is om een bv op te richten.

De belangrijkste veranderingen van de flex-bv wetgeving, zoals de wet ook wel kortweg wordt genoemd, zijn als volgt:

  1. Bij het inbrengen van kapitaal is voortaan geen bankverklaring en accountantscontrole meer benodigd.
  2. Minder strikte voorschriften bij de inrichting van statuten, zodat aandeelhouders meer vrijheid krijgen.
  3. Aandeelhouders kunnen in de statuten laten opnemen dat aandelen vrij verhandelbaar zijn.
  4. Voorheen was het voor bestuurders nauwelijks mogelijk besluiten te nemen buiten de algemene vergadering. Dit is in de nieuwe wetgeving gemakkelijker gemaakt.
  5. Het verplichte startkapitaal van minimaal € 18.000 is van tafel; thans is het mogelijk een bv op te richten met (minimaal) 1 eurocent kapitaal op de balans.

Kapitaal en aandelen van een BV

Voorheen was er een flink startkapitaal nodig om een bv te kunnen oprichten. De wet stelde als verplichting dat er bij iedere oprichting in geld of in natura minimaal € 18.000 in de bv werd ingelegd. Sinds de intrede van de wet voor vereenvoudiging en flexibilisering van het bv-recht (kortweg flex-bv wet) op 1 oktober 2012 is deze minimumeis geschrapt; formeel gezien dient er nog steeds wel kapitaal ingelegd te worden, maar oprichting is al mogelijk vanaf 1 eurocent.

Het kapitaal van een besloten vennootschap, hoe groot of klein het ook moge zijn, is verdeeld in aandelen. Deze aandelen zijn in bezit van de aandeelhouders, welke met naam en adres geregistreerd staan in het aandeelhoudersregister. In tegenstelling tot in een naamloze vennootschap (nv), zijn de aandelen in een besloten vennootschap normaal gesproken niet vrij overdraagbaar. De flex-bw wet maakt het echter mogelijk om in de statuten te laten opnemen dat deze bepaling niet geldt en aandelen dus wél vrij te verhandelen zijn.

Omzetten Limited (Ltd) naar besloten vennootschap (bv)

Wanneer u een onderneming hebt opgericht in het Verenigd Koninkrijk maar deze nu in Nederland wilt vestigen, kunt u de rechtsvorm Limited om laten zetten naar haar Nederlandse tegenhanger besloten vennootschap (bv). In dit geval schrijft u eerst de Ltd uit via de Kamer van Koophandel, waarna deze in Groot-Brittannië dient te worden geliquideerd. Na liquidatie van de Ltd kunt u de firma dan direct een doorstart laten maken op Nederlands grondgebied, door onder begeleiding van een notaris tegen regulier tarief een bv op te richten.

Bv in oprichting

Sommige kansen doen zich maar één keer voor. Het kan daarom zijn dat u al voordat de bv officieel in de boeken staat, wilt gaan beginnen te ondernemen onder de naam van de op te richten rechtspersoon. Dit is absoluut mogelijk, maar brengt wel een aantal aandachtspunten met zich mee.

Op het moment dat de notaris bezig is met de voorbereidingen voor een besloten vennootschap, kunt u met een zogeheten ‘bv in oprichting’ al de boer op om zaken te doen. Het is in dit geval verstandig om aan uw zakenpartners te communiceren dat u contracten sluit namens een in oprichting zijnde bv, bijvoorbeeld door ‘bv i.o.’ achter de bedrijfsnaam te vermelden.

Feitelijk gezien sluit u in deze fase contracten af namens een eenmanszaak. De bv kan deze later alleen overnemen als de andere partij akkoord gaat. Bovendien geldt in dit stadium (vanwege de rechtsvorm eenmanszaak) persoonlijke aansprakelijkheid. Met andere woorden: u bent, in tegenstelling tot bij een formeel opgerichte bv, persoonlijk aansprakelijk voor eventueel falen van de onderneming. Aangezien u bij onze notarissen uw besloten vennootschap kunt oprichten binnen 24 uur, dus hoeft u eigenlijk geen gebruik meer te maken van deze mogelijkheid.

Bent u klaar om uw BV op te laten richten door een goede ervaren notaris uit uw eigen provincie? Start dan gelijk door uw account aan te maken.